Om stolen

Bruno Mathsson ritade Sagas sits och ryggstöd med avsikten att man obehindrat skall kunna ha en god kroppshållning vid arbetsplatsen utan att anstränga sig. Baserat på hans geniala design har vi anpassat Saga till de krav på funktion som finns i en modern kontorsmiljö och samtidigt framhävt Bruno Mathssons karaktäristiska formspråk och eleganta linjer.

Vidareutvecklingen av Saga har skett i samarbete med Nopicnic AB och Devex Mekantronik AB.